Návod k použití funkce StrToImg

Tato funkce převádí textový řetězec do jeho obrazové podoby. Je to výhodné například při zobrazování e-mailové adresy jako mírná obrana proti robotům kopírujícím právě mailové adresy pro další spamování.

Použití této funkce je maximálně jednoduché. Funkce pracuje se těmito parametry:
Parametr Popis
string Předávaný textový řetězec.
size Nepovinný parametr, velikost písma v pt (Výchozí velikost je 11 pt).
met Nepovinný parametr, metoda, tedy určení, zda-li je textový řetězec šifrován.
Pokud jde o šifrování, používá se v php na předávaný řetězec funkce base64_encode();, jako parametr metoda se musí uvést klíčové slovo cod.
color Nepovinný parametr, barva textu v HEX kódu bez mřížky (#), rozvitém (6-místném) tvaru. Př.: color=FF0000
font Nepovinný parametr, písmo. Na výběr je několik možností písem:
Název písma Kód s parametrem Ukázka
LiberationMono Regular (Výchozí) ?font=liberation
Courier New ?font=cour
Consolas ?font=consola
Inconsolata ?font=inconsolata
Onuava ?font=onuava

Příklad použití funkce v html:

Vyrobí obrázek s textem Ahoj svete! s výchozí velikostí písma:

<img src="http://strtoimg.ondrejkotas.cz/?string=Ahoj svete!"> Ukázka:


Vyrobí obrázek se stejným textem, velikostí písma 20pt a modrou barvou:

<img src="http://strtoimg.ondrejkotas.cz/?string=Ahoj svete!&size=20&color=0000FF"> Ukázka:


Použití v PHP se šifrováním:

$string=base64_encode("Ahoj svete!"); echo("<img src=\"http://strtoimg.ondrejkotas.cz/?string={$string}&amp;met=cod\">"); Ukázka:


Odvozená funkce: Nepřítomnost

Tato funkce je vytvořena pro jednoduché sdělení ostatním uživatelům datum a případně i důvod své nepřítomnosti. Vhodné pro uživatele diskuzních fór.

Funkce pracuje se 4 parametry:
Parametr Popis
from Textový řetězec obsahující datum, od kterého bude uživatel nepřítomen.
to Textový řetězec obsahující datum, po které bude uživatel nepřítomen. Společně s parametrem to mohou obsahovat libovolný text ale v ideálním případě pouze libovolně formátované datum. Oba jsou povinné, musí být obsaženy spolu pro aktivování funkce.
size Nepovinný parametr obsahující velikost písma v pt (defaultně je 11 pt).
reason Nepovinný parametr obsahující textový řetězec s důvodem nepřítomnosti.

Příklad použití funkce v html:

Standardní vzhled funkce - uživatel přítomen

<img src="http://strtoimg.ondrejkotas.cz/nepritomnost.php"> Ukázka:


Uživatel nepřítomen od 12.11.2011 do 20.11.2011:

<img src="http://strtoimg.ondrejkotas.cz/nepritomnost.php?from=12.11.2011&to=20.11.2011"> Ukázka:


Uživatel nepřítomen od 12.11.2011 do 20.11.2011 z důvodu dovolené, písmo velikosti 14pt:

<img src="http://strtoimg.ondrejkotas.cz/nepritomnost.php?from=12.11.2011&to=20.11.2011&reason=dovolená&size=14pt"> Ukázka:


Jít nahoru ↑ | made by KRtek™ 2005-2012 | KRtkovo.eu

StrToImg, jejímž autorem je Ondřej Kotas, podléhá licenci GNU GPL v.3..